Info

Her søger du SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte).

Du kan tidligst sende en ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag.

Du kan ikke få SVU bagudrettet. Sender du ansøgningen efter, uddannelsen er begyndt, kan du først få SVU fra mandagen efter, din SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Eneste undtagelse herfra er, hvis den part der skal have udbetalt støtten, kan godtgøre, at det ikke er deres fejl, at ansøgning afleveres for sent. I så fald, skal der søges om dispensation fra afleveringsfristen. Hvis du skal søge om dispensation fra afleveringsfristen, så kan du gøre det i dette forløb ved at udfylde punktet "Bemærkninger til ansøgningen".


Svar på ansøgning
Når din ansøgning om SVU er behandlet, vil du modtage afgørelsen i din e-boks.

Læs mere
Du kan læse mere om SVU på www.svu.dk (nyt vindue).

Bilag

Hvis din ansøgning kræver yderligere bilag, vil du få oplyst, hvilke andre bilag, du skal uploade.