Info

Her søger du SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte).

Du kan tidligst sende en ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag.

Du kan ikke få SVU bagudrettet. Ansøgningen betragtes som modtaget fra den dag, hvor du, som ansøger har udfyldt og underskrevet din del af ansøgningen. Det er dog en betingelse at dit uddannelsessted og din arbejdsgiver underskriver deres del af ansøgningen inden for uddannelsesperioden, eller inden for 30 dage, hvis uddannelsen varer længere tid end 30 dage. Er ansøgningen modtaget mere end 30 dage efter uddannelsen er begyndt, kan du først få SVU fra mandagen efter, din SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Eneste undtagelse herfra er, hvis den part der skal have udbetalt støtten, kan godtgøre, at det ikke er deres fejl, at ansøgning afleveres for sent. I så fald, skal der søges om dispensation fra afleveringsfristen. Hvis du skal søge om dispensation fra afleveringsfristen, så kan du gøre det i dette forløb ved at udfylde punktet "Bemærkninger til ansøgningen".

Svar på ansøgning
Når din ansøgning om SVU er behandlet, vil du modtage afgørelsen som Digital Post på borger.dk

Læs mere
Du kan læse mere om SVU på www.svu.dk (nyt vindue).

Bilag

Hvis din ansøgning kræver yderligere bilag, vil du få oplyst, hvilke andre bilag, du skal uploade.